Meanwell Adaptor GC Series

Class II:
GC30B / GC30E / GC30U
Class I:
GC120 / GC160 / GC220 / GC330