Meanwell PS / LPS / LPP / PD / RPD / PID / PT / RPT / PPT

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE:
PS-05 / LPS-50 / LPS-75 / LPS-100 / LPP-100 / LPP-150
DUAL:
PD-25 / PD-45 / PD-65 / RPD-65 / PD-110 / PID-250
TRIPLE:
PT-45 / PT-65 / PT-6503 / RPT-65 / PPT-125