Category Archives: SE-450| SE-600| SE-1000| SE-1500

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các seri SE-450| SE-600| SE-1000| SE-1500 .

Meanwell là một trong những nhà sản xuất nguồn cung cấp điện hàng đầu trên thế giới, với nhiều sản phẩm chất lượng cao và giá cả phải chăng. Dòng sản phẩm SE-450 bao gồm các mẫu SE-450-5, SE-450-12, SE-450-24 và SE-450-48, được thiết kế để cung cấp điện áp đầu ra ổn định và đáp ứng nhu cầu của các thiết bị điện tử công nghiệp.

SE-450-5, SE-450-12, SE-450-24 và SE-450-48

Các mẫu và điện áp đầu ra

 1. SE-450-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 5VDC với công suất tối đa là 450W. Nó thích hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 5V, như hệ thống điều khiển, đèn LED và thiết bị điện tử.
 2. SE-450-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 12VDC với công suất tối đa là 450W. Nó phù hợp với các ứng dụng cần nguồn điện 12V, như hệ thống an ninh, máy tính và thiết bị điện tử công nghiệp.
 3. SE-450-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 24VDC với công suất tối đa là 450W. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, như máy công cụ, thiết bị tự động hóa và hệ thống điều khiển.
 4. SE-450-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 48VDC với công suất tối đa là 450W. Nó phù hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 48V, như hệ thống viễn thông, thiết bị mạng và hệ thống năng lượng mặt trời

SE-600-5, SE-600-12, SE-600-24 và SE-600-48

Dòng sản phẩm SE-600 bao gồm các mẫu SE-600-5, SE-600-12, SE-600-24 và SE-600-48, được thiết kế để cung cấp điện áp đầu ra ổn định và đáp ứng nhu cầu của các thiết bị điện tử công nghiệp.

Các mẫu và điện áp đầu ra

 1. SE-600-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 5VDC với công suất tối đa là 600W. Nó thích hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 5V, như hệ thống điều khiển, đèn LED và thiết bị điện tử.
 2. SE-600-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 12VDC với công suất tối đa là 600W. Nó phù hợp với các ứng dụng cần nguồn điện 12V, như hệ thống an ninh, máy tính và thiết bị điện tử công nghiệp.
 3. SE-600-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 24VDC với công suất tối đa là 600W. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, như máy công cụ, thiết bị tự động hóa và hệ thống điều khiển.
 4. SE-600-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 48VDC với công suất tối đa là 600W. Nó phù hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 48V, như hệ thống viễn thông, thiết bị mạng và hệ thống năng lượng mặt trời

SE-1000-5, SE-1000-12, SE-1000-24, SE-1000-48

Meanwell là một trong những nhà sản xuất nguồn cung cấp điện hàng đầu trên thế giới, với nhiều sản phẩm chất lượng cao và giá cả phải chăng. Dòng sản phẩm SE-1000 bao gồm các mẫu SE-1000-5, SE-1000-12, SE-1000-24 và SE-1000-48, được thiết kế để cung cấp điện áp đầu ra ổn định và đáp ứng nhu cầu của các thiết bị điện tử công nghiệp.

Các mẫu và điện áp đầu ra

 1. SE-1000-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 5VDC với công suất tối đa là 1000W. Nó thích hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 5V, như hệ thống điều khiển, đèn LED và thiết bị điện tử.
 2. SE-1000-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 12VDC với công suất tối đa là 1000W. Nó phù hợp với các ứng dụng cần nguồn điện 12V, như hệ thống an ninh, máy tính và thiết bị điện tử công nghiệp.
 3. SE-1000-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 24VDC với công suất tối đa là 1000W. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, như máy công cụ, thiết bị tự động hóa và hệ thống điều khiển.
 4. SE-1000-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 48VDC với công suất tối đa là 1000W. Nó phù hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 48V, như hệ thống viễn thông

SE-1500-5, SE-1500-12, SE-1500-24 và SE-1500-48

Dòng sản phẩm SE-1500 bao gồm các mẫu SE-1500-5, SE-1500-12, SE-1500-24 và SE-1500-48, được thiết kế để cung cấp điện áp đầu ra ổn định và đáp ứng nhu cầu của các thiết bị điện tử công nghiệp.

Các mẫu và điện áp đầu ra

 1. SE-1500-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 5VDC với công suất tối đa là 1500W. Nó thích hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 5V, như hệ thống điều khiển, đèn LED và thiết bị điện tử.
 2. SE-1500-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 12VDC với công suất tối đa là 1500W. Nó phù hợp với các ứng dụng cần nguồn điện 12V, như hệ thống an ninh, máy tính và thiết bị điện tử công nghiệp.
 3. SE-1500-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 24VDC với công suất tối đa là 1500W. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, như máy công cụ, thiết bị tự động hóa và hệ thống điều khiển.
 4. SE-1500-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra là 48VDC với công suất tối đa là 1500W. Nó phù hợp cho các ứng dụng cần nguồn điện 48V, như hệ thống viễn thông.

https://meanwell.vn/product/se-450-se-600-se-1000-se-1500/
https://meanwell.vn/se-450-se-600-se-1000-se-1500/
https://meanwell.vn/se-600-5-se-600-12-se-600-24-se-600-48/
https://meanwell.vn/se-1000-5-se-1000-12-se-1000-24-se-1000-48/
https://meanwell.vn/se-1500-5-se-1500-12-se-1500-24-se-1500-48/