he thong chieu sang cho den duong nguon meanwell
nha phan phoi doc quyen meanwell vietnam
thoi gian bao hanhn guon meanwell
Phan phoi nguon meanwell
MEANWELL ELG HLG
banner nguon meanwell dinrail
he thong chieu sang cho den duong nguon meanwell
nha phan phoi doc quyen meanwell vietnam
thoi gian bao hanhn guon meanwell
Phan phoi nguon meanwell

MEANWELL TẠI VIỆT NAM

Cty Kt Điện Hiệp Lực là đại lý nhà phân phối duy nhất được Meanwell công nhận tại Việt Nam
z4316216419690 8ee5d11d0aebeb6d5cbe0c05426320cb

NGUỒN MEANWELL LRS

Với những ưu điểm vượt trội và tính năng đa dạng, dòng nguồn MeanWell LRS ại gồm series LRS-35 / LRS-50 / LRS-75 / LRS-100 / LRS-150 / LRS-200 / LRS-350 / LRS-450 / LRS-600

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL LRS

Tab Title

LRS 35W 5V 7A

LRS-35-5

LRS 35W 12V 3A

LRS-35-12

LRS-350-24

LRS-35-24

LRS 35W 36V 1A

LRS-35-36

LRS 35W 48V 0.8A

LRS-35-48

LRS 50W 5V 10A

LRS-50-5

LRS 50W 12V 4.2A

LRS-50-12

LRS 50W 24V 2.2A

LRS-50-24

LRS 50W 36V 1.45A

LRS-50-36

LRS 50W 48V 1.1A

LRS-50-48

LRS 75W 5V 14A

LRS-75-5

LRS 75W 12V 6A

LRS-75-12

LRS 75W 24V 3.2A

LRS-75-24

LRS 75W 36V 2.1A

LRS-75-36

LRS 75W 48V 1.6A

LRS-75-48

LRS 100W 5V 18A

LRS-100-5

LRS 100W 12V 8.5A

LRS-100-12

LRS 100W 24V 4.5A

LRS-100-24

LRS 100W 36V 2.8A

LRS-100-36

LRS 100W 48V 2.3A

LRS-100-48

LRS 150W 12V 12.5A

LRS-150-12

LRS 150W 24V 6.5A

LRS-150-24

LRS 150W 36V 4.3A

LRS-150-36

LRS 150W 48V 3.3A

LRS-150-48

LRS 200W 5V 40A

LRS-200-5

LRS 200W 12V 17A

LRS-200-12

LRS 200W 24V 8.8A

LRS-200-24

LRS 200W 36V 5.9A

LRS-200-36

LRS 200W 48V 4.4A

LRS-200-48

lrs-350-5

LRS-350-5

LRS-350-12

LRS-350-12

LRS-350-24

LRS-350-24

LRS 350W 36V 9.7A

LRS-350-36

lrs-350-48

LRS-350-48

LRS 450W 5V 75A

LRS-450-5

LRS 450W 12V 37.5A

LRS-450-12

LRS 450W 24V 18.8A

LRS-450-24

LRS 450W 36V 12.5A

LRS-450-36

LRS 450W 48V 9.4A

LRS-450-48

LRS 600W 5V 100A

LRS-600-5

LRS 600W 12V 50A

LRS-600-12

LRS 600W 24V 25A

LRS-600-24

LRS 600W 36V 16.6A

LRS-600-36

LRS 600W 48V 12.5A

LRS-600-48

Nguon Meanwell SE Serires 1

NGUỒN MEANWELL SE

Nguồn Meanwell SE là một dòng sản phẩm của công ty Mean Well, đặc biệt được thiết kế cho các ứng dụng LED chiếu sáng. Dòng sản phẩm này gồm nhiều mẫu có công suất khác nhau, chẳng hạn như SE-450, SE-600, SE-1000, và SE-1500

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL SE

Tab Title

SE 450 5

SE-450-5

SE 450 12

SE-450-12

SE 450 24

SE-450-24

SE 450 36

SE-450-36

SE 450 48

SE-450-48

SE 600 5

SE-600-5

SE 600 12

SE-600-12

SE 600 24

SE-600-24

SE 600 36

SE-600-36

SE 600 48

SE-600-48

SE 1000 5

SE-1000-5

SE 1000 12

SE-1000-12

SE 1000 24

SE-1000-24

SE 1000 48

SE-1000-48

SE 1500 5

SE-1500-5

SE 1500 12

SE-1500-12

SE 1500 24

SE-1500-24

SE 1500 48

SE-1500-48

z4314400858494 17aebf722697992000af326c22e0f6b1

NGUỒN MEANWELL HLG

Nguồn Meanwell HLG sử dụng trong các nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi, nguồn Meanwell HLG được sử dụng để cung cấp điện cho đèn LED công nghiệp với các Series HLG-80H / HLG-150H / HLG-320H / HLG-600H

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL HLG

Tab Title

HLG 80H 12

HLG-80H-12

HLG 80H 24

HLG-80H-24

HLG 80H 36

HLG-80H-36

HLG 80H 48

HLG-80H-48

HLG 150H 12

HLG-150H-12

HLG 150H 24

HLG-150H-24

HLG 150H 36

HLG-150H-36

HLG 150H 48

HLG-150H-48

HLG 320H 12

HLG-320H-12

HLG 320H 24

HLG-320H-24

HLG 320H 36

HLG-320H-36

HLG 320H 48

HLG-320H-48

HLG 600H 12

HLG-600H-12

HLG 600H 24

HLG-600H-24

HLG 600H 36

HLG-600H-36

HLG 600H 48

HLG-600H-48

meanwell elg

NGUỒN MEANWELL ELG

Nguồn Meanwell ELG ELG có nhiều phiên bản khác nhau với các dải điện áp và dòng điện đầu ra khác nhau, cho phép lựa chọn phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng như ELG-75, ELG-150, ELG-240

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL ELG

Tab Title

elg 75 12

ELG-75-12

elg 75 24

ELG-75-24

elg 75 36

ELG-75-36

elg 75 48

ELG-75-48

elg 150 12

ELG-150-12

elg 150 24

ELG-150-24

elg 150 36

ELG-150-36

elg 150 48

ELG-150-48

elg 240 24

ELG-240-24

elg 240 36

ELG-240-36

elg 240 48

ELG-240-48

XLG Meanwell

NGUỒN MEANWELL XLG

Nguồn Meanwell XLG thường được sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng sân vườn, biển quảng cáo LED… XLG-100, XLG-150, XLG-240

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL XLG

Tab Title

xlg 100 12

XLG-100-12

xlg 100 24

XLG-100-24

xlg 150 12

XLG-150-12

xlg 150 24

XLG-150-24

xlg 240 48

XLG-240-48

xlg 320 48

XLG-320-48

lpv meanwell

NGUỒN MEANWELL LPV

Nguồn Meanwell LPV có hiệu suất cao lên tới 94% giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí hoạt động. LPV-20, LPV-35, LPV-60, LPV-100, LPV-150

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL LPV

Tab Title

nguon meanwell LPV 1

LPV-20-5

nguon meanwell LPV 2

LPV-20-12

nguon meanwell LPV 3

LPV-20-24

nguon meanwell LPV 4

LPV-35-5

nguon meanwell LPV 5

LPV-35-12

nguon meanwell LPV 6

LPV-35-24

nguon meanwell LPV 7

LPV-35-36

nguon meanwell LPV 8

LPV-60-5

nguon meanwell LPV 9

LPV-60-12

nguon meanwell LPV 10

LPV-60-24

nguon meanwell LPV 11

LPV-60-36

nguon meanwell LPV 12

LPV-60-48

nguon meanwell LPV 13

LPV-100-5

nguon meanwell LPV 14

LPV-100-12

nguon meanwell LPV 15

LPV-100-24

nguon meanwell LPV 16

LPV-100-36

nguon meanwell LPV 17

LPV-100-48

nguon meanwell LPV 18

LPV-150-12

nguon meanwell LPV 19

LPV-150-24

nguon meanwell LPV 20

LPV-150-36

nguon meanwell LPV 21

LPV-150-48

nguon meanwell dc dc

NGUỒN MEANWELL DC – DC

Nguồn Meanwell DC-DC hay DC-DC converter hay bộ biến đổi điện áp một chiều DC-DC là một mạch điện tử dùng để chuyển đổi nguồn dòng điện một chiều từ mức điện áp này sang mức điện áp khác.

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL 

Tab Title

1 Medical SIP Package

 

Nguồn module

(Model: MDS)

2 Medical 2 x 1 Package

 

Nguồn module

(Model: MDS-15)

3 SMD Package

 

Nguồn module

(Model: SMD)

4 SIP Package

 

Nguồn module

(Model: SPA)

5 DIP Package

 

Nguồn module

(Model: SRS)

6 DIP 1.25 x 0.8 Footprint

 

Nguồn module

(Model: SCW)

1 DDR Series

 

Nguồn Dinrail

 

(Model: DDR)

2 DDRH Series

 

Nguồn Dinrail

 

(Model: DDRH)

1 Non Isolated N78 Series

 

Nguồn Bản Mạch

 

(Model: N78)

2 Non Isolated NID Series

 

Nguồn Bản Mạch

 

(Model: NID)

3 Isolated NSD Series

 

Nguồn Bản Mạch

 

(Model: NSD)

1 RSD Series

 

Nguồn tổ ong

 

(Model: RSD)

2 SD Series

 

Nguồn tổ ong

 

(Model: SD)

NGUON MEANWELL DC AC

NGUỒN MEANWELL DC – AC

Bộ nguồn Meanwell DC-AC Inverter là các thiết bị dùng để biến đổi nguồn từ một chiều (DC) sang dòng điện xoay chiều như điện lưới. Có 3 loại Inverter chính: loại sóng vuông , sóng mô phỏng sin và sóng dạng sin chuẩn.

Xem Tất Cả

NGUỒN MEANWELL 

Tab Title

1 NTS Series Built In Type

 

Inverter sóng sin

(Model: NTS-250)

2 NTS Series

 

Inverter sóng sin

(Model: NTS-300)

3 NTU Series

 

Inverter sóng sin

(Model: NTU-1200)

4 TN Series

 

Inverter sóng sin

(Model: TN)

5 TS Series

 

Inverter sóng sin

(Model: TS)

6 IRC Series

 

Inverter sóng sin

(Model: IRC)

1 ISI Series

 

Inverter năng lượng mặt trời

 

(Model:ISI)

1 A301 302 Series

 

Sóng sin tùy chỉnh

 

(Model: A301)

VÌ SAO LỰA CHỌN HIỆP LỰC

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực là đại lý nhà phân phối duy nhất được Meanwell công nhận tại Việt Nam.
Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo từ hãng, hỗ trợ Quý Khách nhanh chóng kịp thời 24/7.

nang luc hoat dong

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Nhiều năm kinh nghiệm với các dự án tiên phong trên toàn quốc. Hiệp Lực mang đến những giải pháp tối ưu nhất trong ngành kỹ thuật điện.

icon doi ngu tai nang

ĐỘI NGŨ TÀI NĂNG

Sự thành công của chúng tôi không thể thiếu yếu tố con người – đó là đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, tài năng, nhiệt huyết với nghề.

hau mai nhanh chong

HẬU MÃI NHANH CHÓNG

Sản phẩm tốt sẽ khiến khách hàng quan tâm, nhưng dịch vụ sau bán nhanh chóng mới giữ khách hàng ở lại.

khach hang hai long

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu trong mọi suy nghĩ, việc làm và quyết định.

luon san hang

LUÔN SẴN HÀNG

Luôn có sẵn số lượng lớn các sản phẩm trong kho để cung cấp cho khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời nhất.

gia tot nhat

GIÁ TỐT NHẤT

Luôn linh hoạt về giá cho từng đối tượng khách hàng. Hỗ trợ tối đa cước phí vận chuyển, chiết khấu cao người giới thiệu.

GIAY CHUNG NHAN NHA PHAN PHOI NGUON MEANWELL tai VIET NAM

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU