BAI VIET 2

Bộ nguồn MEANWELL có thể sử dụng trong khoảng 45Hz ~ 440Hz không? Nếu có thì điều gì sẽ xảy ra?

Có thể sử dụng nguồn điện của MEAN WELL trong dải tần số này. Nhưng nếu tần số quá thấp, hiệu quả cũng sẽ thấp hơn. Ví dụ: khi SP-200-24 được vận hành ở 230VAC và tải định mức, nếu tần số của đầu vào AC là 60 Hz, thì hiệu suất đạt khoảng 84%; tuy nhiên, nếu tần số của đầu vào AC giảm xuống 50 Hz, hiệu suất sẽ vào khoảng 83,8%. Nếu tần số quá cao, hệ số công suất của S.P.S. với chức năng PFC (hiệu chỉnh hệ số công suất) sẽ giảm và điều này cũng sẽ gây ra dòng rò cao hơn.

  • Ví dụ: khi SP-200-24 được vận hành ở 230VAC và tải định mức, nếu tần số của đầu vào AC là 60 Hz, thì hệ số công suất là 0,93 và dòng điện rò rỉ là khoảng 0,7mA; tuy nhiên, nếu tần số của đầu vào AC tăng lên 440 Hz, hệ số công suất sẽ giảm xuống 0,75 và dòng rò sẽ tăng lên khoảng 4,3mA.