yeu cau tai toi thieu cua nguon meanwell

Yêu cầu tải tối thiểu là gì? Làm sao để hiểu được?

Có một số yêu cầu về tải tối thiểu đối với các bộ nguồn đa đầu ra của MEAN WELL. Vui lòng đọc thông số kỹ thuật trước khi kết nối với tải. Để cho phép nguồn điện hoạt động bình thường, cần có tải tối thiểu cho mỗi đầu ra, nếu không, mức điện áp đầu ra sẽ không ổn định hoặc nằm ngoài phạm vi dung sai. Vui lòng tham khảo bảng hướng dẫn bên dưới  để hiểu rõ “Phạm vi hiện tại” trong thông số kỹ thuật: Kênh 1 yêu cầu tải tối thiểu 2A; kênh 2 yêu cầu 0,5A; Kênh 3 yêu cầu 0,1A; Kênh 4 không cần tải tối thiểu.

bang huong dan